2021 оны 01 сарын 15 8:19 am минут.
ХҮҮХЭД ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ ЭЕРЭГ АРГА- ГЭР БҮЛИЙН БАЯР ХӨӨР СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

Өрх гэр бүлийн сайн сайхны төлөө, тэдний харилцаа хандлага, гэр бүлийн хамтын амьдралын ойлголцолыг бэхжүүлэх, бүх талын хэрэгцээнд зориулан аюулгүй, хайрын орчинг бий болгоход гэр бүлийг дэмжих чиглэлээр ажиллах сургагч багш бэлтгэх зорилгоор “Гэр бүлийн баяр хөөр- Хамтын аялал” сургагч багш бэлтгэх сургалтыг Үндэсний сургагч багш Б.Шүхэрцэцэг 2020 оны 10

СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/74 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүлэх журам”, “Сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчилгээний үнэлгээний маягт”-ын дагуу нутаг дэвсгэрийн харьяалал харгалзахгүйгээр, чанартай, хүртээмжтэй, үнэ төлбөргүй, үйлчлүүлэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчилгээг үзүүлж ажилласан. Гэр бүлийн зөвлөгөө өгөх

БАЙГУУЛЛАГА АЖ, АХУЙ НЭГЖИЙН ДЭРГЭДЭХ ШИЛДЭГ ЭЦЭГ ЭХИЙН ЗӨВЛӨЛ ШАЛГАРУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 60 дугаар зарлиг, Монгол улсын Ерөнхий сайдаар ахлуулсан “Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөл”-ийн 2018 оны 03 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлж, идэвх санаачлагатай үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж буй “Шилдэг эцэг эхийн зөвлөл”-үүдийг шалгаруулсан. Нийт төрийн болон төрийн бус 17 байгууллага, аж

ХҮҮХЭД ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ ЭЕРЭГ АРГА- ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙН ОНЦЛОГ СУРГАЛТ
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

МУ-ын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 2020 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 01/129 дүгээр чиглэлийн дагуу хүүхдийг эерэг аргаар зөв хүмүүжүүлэх, хувийн сахилгатай болоход нь дэмжих,туслах, өдөр тутам хэрэглэх хүмүүжлийн эерэг аргыг таниулах зорилгоор “Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга” сургалт, ганцаарчилсан зөвлөгөөг 41 удаа 1095

БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭРГЭДЭХ ЭЦЭГ ЭХИЙН ЗӨВЛӨЛӨӨР ДАМЖУУЛАН ХАМТРАН АЖИЛЛАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

Засгийн газрын 2017 оны 270 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр”-ийн 3.2 дахь зорилт, Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 03 дугаар тогтоол, Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн “Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай” А/92 тоот захирамжийн хэрэгжилтийг хангах, шинэ төрлийн Ковид-19

ГЭР БҮЛИЙН МӨНГӨН ӨВӨЛ ӨДӨРЛӨГ
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

МУ-ын Засгийн газрын 2017 оны 270 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр”-ийн 3.2 дахь зорилт, Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 03 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Байгууллага аж ахуй нэгжийн дэргэд эцэг эхийн зөвлөл байгуулж ажиллуулах зөвлөмж”-ийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах

УГИЙН БИЧИГ ХӨТЛӨХ АРГА ЗҮЙ СУРГАЛТ
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

МУ-ын Засгийн газрын 2016 оны 261 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого”-ийн 4.3.2 дахь зорилтын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд аймгийн Ураг, удам уламжлалын холбоо ТББ, Боржигин өв музей, Ерөнхий боловсролын сургуулиудтай хамтран угийн бичиг хөтлөхийн ач холбогдлыг олон нийтэд таниулах, ураг төрлийн хүрээгээ тогтоох, угийн бичгээ

ГЭР БҮЛИЙН ҮНЭ ЦЭНЭ, ХАРИЛЦАА СУРГАЛТ
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

МУ-ын Засгийн газрын 2016 оны 261 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого”-ийн 4.3.1 дэх зорилтын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд гэр бүлийн боловсрол олгох, өрх гэр бүлийн сайн сайхны төлөө, гэр бүлийн гишүүдийн харилцаа хандлагыг сайжруулах зорилгоор – Гэр бүлийн үнэ цэнэ – Гэр бүлийн харилцаа

БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭРГЭДЭХ ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН АНГИ
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

МУ-ын ЗГ-ын 201 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Онцгой нөхцөл байдлын үед хүүхдийн эрхийг хамгаалах, тусламж дэмжлэг үзүүлэх журам”, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2020 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх тухай” 02 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийг хүүхдийг болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эцэг эх, асран хамгаалагч нарын

НЭГ ТЭРБУМААРАА ТЭМЦЬЕ- 2020 БИДНИЙ ДУУ ХООЛОЙ ВОРКШОП
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

“Нэг тэрбумаараа тэмцье” арга хэмжээ нь охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоох зорилгоор 2013 оноос жил бүр өрнүүлж буй дэлхийн хэмжээний томоохон арга хэмжээ юм. Энэхүү арга хэмжээг 8 дахь жилдээ Монголын эмэгтэйчүүдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр “Хөөрхөн зүрх” ТББ болон хүний эрхийн иргэний нийгмийн байгууллагууд нэгдэн охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан