НҮБ-ЫН ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ КОНВЕНЦ БАТЛАНДСАНЫ 30 ЖИЛИЙН ОЙ ДЭЛХИЙН ХҮҮХДИЙН ӨДӨР-ИЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭЭ
6 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

НҮБ-ЫН “ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ КОНВЕНЦ” БАТЛАНДСАНЫ 30 ЖИЛИЙН ОЙ “ДЭЛХИЙН ХҮҮХДИЙН ӨДӨР”-ИЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭЭ. НҮБ-ын “Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц” батландсаны 30 жилийн ой “Дэлхийн хүүхдийн өдөр”-ийн үйл ажиллагааг 2019 оны 11-р сарын 20-ны өдөр аймаг орон нутгийн хэмжээнд КОНВЕНЦ-30 нэртэйгээр тэмдэглэн өнгөрүүлсэн. Энэ ажлын хүрээнд: Сүмбэр сумын Засаг дарга П.Амарсайхан

ОЙЛГОЁ – ХҮНДЭЛЬЕ- ГЭР БҮЛИЙНХӨӨ ТӨЛӨӨ АЯНЫ ХҮРЭЭНД ЗХЖШ-ЫН МЭРГЭЖЛИЙН АХЛАГЧ БЭЛТГЭХ ТӨВИЙН СОНСОГЧ НАРТ ХҮҮХЭД ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ ЭЕРЭГ АРГА СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
6 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

“ОЙЛГОЁ – ХҮНДЭЛЬЕ”- ГЭР БҮЛИЙНХӨӨ ТӨЛӨӨ АЯНЫ ХҮРЭЭНД ЗХЖШ-ЫН МЭРГЭЖЛИЙН АХЛАГЧ БЭЛТГЭХ ТӨВИЙН СОНСОГЧ НАРТ “ХҮҮХЭД ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ ЭЕРЭГ АРГА” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. /2019.11.25/ Дэлхийн 180 гаруй улс жил бүрийн 11 сарын 25-наас – 12 сарын 10-ны өдрүүдэд “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян”-ыг нэгдмэл зорилго, нэг уриан дор тэмдэглэн

БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДЭРГЭДЭХ ЭЦЭГ ЭХИЙН ЗӨВЛӨЛ-ИЙГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
6 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

“БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДЭРГЭДЭХ ЭЦЭГ ЭХИЙН ЗӨВЛӨЛ”-ИЙГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. /2019-11-21/ Монгол Улсын Засгийн газрын 01 албан даалгавар, 2017 оны Засгийн газрын 270 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр”-ийн зорилт, ХНХЯ-ны сайд, БСШУСЯ-ны сайд, ЭМ-ийн сайдын хамтарсан А/027, А/047 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл

Мэргэжил сонголтын бүлгэмийн гишүүдийг чадавхижуулах ээлжилт сургалт зохион байгуулаг
6 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Залуучуудын хөгжлийн төвийн дэргэдэх сонирхлын бүлэг болох өсвөр үеийн залуусын Мэргэжил сонголтын бүлгэмийн гишүүдийг чадавхижуулах ээлжилт сургалт зохион байгуулагдаж

АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНУУДАД ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
6 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНУУДАД ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. /2019-11-20/ Аймгийн Прокурорын Газраас аймгийн нийт ЭБАТ-уудад хууль эрх зүйн сургалт зохион байгууллаа. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Улсын бүртгэлийн хэлтсээс оролцогчдын хуулийн мэдлэгийг сорьж дээшлүүлэх зорилгоор “АЛТАН ХОНХ” асуулт хариултын тэмцээнийг холбогдох хуулиудын дагуу

ХҮҮХДИЙН ТӨРСӨН ӨДРӨӨР ЦАЛИНТАЙ ЧӨЛӨӨ ОЛГОХ САНАЛ САНААЧЛАГЫГ ДЭМЖИЖ
6 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

“АЙМГИЙН ХҮҮХДИЙН АСУУДЛААР ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭГЧДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН”-ӨӨС ГАРСАН “ХҮҮХДИЙН ТӨРСӨН ӨДРӨӨР ЦАЛИНТАЙ ЧӨЛӨӨ ОЛГОХ” САНАЛ САНААЧЛАГЫГ ДЭМЖИЖ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 11 ДҮГЭЭР САРЫН 18-НЫ ӨДРИЙН “САНАЛ САНААЧЛАГЫГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ” А/385 ДУГААР ЗАХИРАМЖ БАТЛАГДАН

ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 5 ДУГААР СУРГУУЛИЙН СУРАГЧИД, БАГШ, СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭГЧ НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
6 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

“ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 5 ДУГААР СУРГУУЛИЙН СУРАГЧИД, БАГШ, СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭГЧ НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. /2019.11.19/ Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 270 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөр”-ийн 2018-2019 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилтын хүрээнд “Хүүхдийн эрхийн тухай хууль”, “Хүүхэд хамгааллын тухай хууль”, “Гэр

ЗАЛУУЧУУДЫН ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ-МАНЛАЙЛАЛ-ЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
7 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ЗАЛУУЧУУДЫН ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ-МАНЛАЙЛАЛ-ЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. 2019/11/15 Монгол Улсын Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.2, Аймгийн залуучуудын хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн зорилт 4. Оролцоотой залуу хүн –Залуучуудад эерэг хандлага, зан үйлийг төлөвшүүлэн нийгмийн идэвхи оролцоог нэмэгдүүлнэ зорилтын 4 дүгээр хэсгийг тус тус үндэслэн ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ-МАНЛАЙЛАЛ-ын

АЙМГИЙН 2 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ЭЦЭГ ЭХИЙН САРЫН АЯН-ААР ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ.
7 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

АЙМГИЙН 2 ДУГААР СУРГУУЛИЙН “ЭЦЭГ ЭХИЙН САРЫН АЯН”-ААР ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ. /2019-11-13/ Аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас 2 дугаар сургуулийн “ЭЦЭГ ЭХИЙН САРЫН АЯН”-аар тус сургуулийн эцэг эхчүүдэд: – Хүүхэд хамгааллын бодлого түүний хэрэгжилт – Боловсролын салбар дахь хүүхэд хамгааллын бодлого – Эцэг эх асран хамгаалагчийн үүрэг