ХАМТАРСАН БАГ-ИЙГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
2 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

“ХАМТАРСАН БАГ”-ИЙГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. /2019-11-11/ Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль болон тэдгээртэй нийцүүлж гаргасан дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангах, – Хамтарсан багийн гишүүдийн мэдлэг арга зүйг дээшлүүлэх, – Арга зүйн зөвлөгөө өгч мэдээллээр хангах, – Холбон зуучлах үйлчилгээг эрчимжүүлэх замаар

ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУРШИЛТЫН ХӨТӨЛБӨР-ийн хүрээнд зорилтот өрхүүдэд ХҮҮХЭД ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА-сэдэвт сургалт зохион байгууллаа
2 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

“ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУРШИЛТЫН ХӨТӨЛБӨР”-ийн хүрээнд зорилтот өрхүүдэд “ХҮҮХЭД ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА”-сэдэвт сургалт зохион байгууллаа. /2019-11.05-06/ ➡Сургалтаар: – ✅Хүүхдээ хэрхэн эерэг аргаар хүмүүжүүлэх вэ? – ✅Эцэг эхчүүд хүүхдээ хэрхэн зөв үлгэр дууриаллаар үлгэрлэн хүмүүжүүлэх вэ? – ✅Хүүхдүүддээ хараа хяналтаа сайжруулж аливаа эрсдлээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ? – ✅Хүүхдээ хэрхэн ойлгож, дэмжин туслах вэ?

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН КОНВЕНЦ-ийн 30 жилийн ойг угтан ХҮҮХДЭЭ ХАЙРЛАЯ- уриалгын дор аймгийн ПТК-ийн 40 гаруй багш ажилчдад сургалт зохион байгууллаа.
2 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

“ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН КОНВЕНЦ”-ийн 30 жилийн ойг угтан “ХҮҮХДЭЭ ХАЙРЛАЯ- уриалгын дор аймгийн ПТК-ийн 40 гаруй багш ажилчдад сургалт зохион байгууллаа. /2019-11-05/ Сургалтаар: –✅Баг хамт олны харилцаа хандлага –✅Бусдын ялгаатай байдлыг хүндэтгэх –✅Боловсролын салбар дах хүүхэд хамгаалал – ✅Эцэг эх, асран хамгаалагчын үүрэг хариуцлага – ✅Эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдүүдийг таньж мэдэх, дэмжлэг үзүүлэ

ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 1 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧИД, БАГШ АЖИЛЧИД, ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
2 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 1 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧИД, БАГШ АЖИЛЧИД, ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. /2019-11.04-11.05/ Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 270 дугаар тушаалаар батлагдсан “ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛАЛ”-ын хөтөлбөрийн 2018-2019 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилтын хэрэгжилтийг хангах, “Хүүхдийн эрхийн тухай хууль”, “Хүүхэд хамгааллын тухай

АЙМГИЙЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ДЭД ХӨТӨЛБӨР-ИЙН ХҮРЭЭНД ТӨРИЙН БОЛОН ТББ-ИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ЭРҮҮЛ БИЕ- САРУУЛ УХААН АЖЛЫН БАЙРНЫ ДАСГАЛ ХӨДӨЛГӨӨН, УРАН ГИМНАСТИKИЙН ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
2 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

АЙМГИЙН “ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ДЭД ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ХҮРЭЭНД ТӨРИЙН БОЛОН ТББ-ИЙН АЛБАН ХААГЧДАД “ЭРҮҮЛ БИЕ- САРУУЛ УХААН” АЖЛЫН БАЙРНЫ ДАСГАЛ ХӨДӨЛГӨӨН, УРАН ГИМНАСТИKИЙН ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. /2019-11-02/ Аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас хэрэгжүүлж буй “Залуучуудын хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр”, Монгол улсын засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр Дэлхийн банк, Швейцарийн хөгжлийн агентлагын

ХҮҮХЭД НАСНЫ ЭРДМИЙН АЖИЛ ИЛТГЭЛИЙН УРАЛДААН 2 ДАХ ЖИЛДЭЭ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
2 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

“ХҮҮХЭД НАСНЫ ЭРДМИЙН АЖИЛ” ИЛТГЭЛИЙН УРАЛДААН 2 ДАХ ЖИЛДЭЭ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. /2019.10.29/ Монгол улсын “Хүүхдийн эрхийн тухай хууль”-ийн 6, 8 дугаар зүйл, Монгол улсын засгийн газрын 2017 оны 270 дугаар тушаалаар батлагдсан Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний “Хүүхдийг сонсох, үзэл бодлыг нь хүндэтгэх, нийгмийн хандлагыг төлөвшүүлж,

FORMS FOR DORMS ДОТУУР БАЙРНЫ СУРАЛЦАГЧДЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
2 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

“FORMS FOR DORMS” ДОТУУР БАЙРНЫ СУРАЛЦАГЧДЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. /2019-10.26-10.28/ Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.3, 18.1.5 дугаар зүйл, Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.4 дүгээр зүйл, Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин, дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх журмын 3 дугаар зүйлийн 3.1.1, 3.1.2,

МЭРГЭЖЛИЙН СЭТГЭЛ ЗҮЙЧИД 2 ӨДӨР СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЖ АЖИЛЛАА
2 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

МЭРГЭЖЛИЙН СЭТГЭЛ ЗҮЙЧИД 2 ӨДӨР СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЖ АЖИЛЛАА. 2019-10.24-10.25/ Аймгийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын санаачилгаар Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр “МОНГОЛ ӨРХ” сэтгэл зүйн хүрээлэнтэй хамтран 1,2,3 4,5 дугаар сургуулийн хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн хэрэгцээн дээр тулгуурлаж нийт 109 хүүхдэд 2 өдөр зөвлөгөө үйлчилгээг үзүүллээ.

ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БОЛОН ЖИШИГ СУРГУУЛЬ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
2 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БОЛОН ЖИШИГ СУРГУУЛЬ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. /2019-10.23-10.24/ Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 270 дугаар тушаалаар батлагдсан “ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛАЛ”-ын хөтөлбөрийн 2018-2019 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилтын хүрээнд БСШУЯ, ХНХЯ, МХЕГазартай хамтран ЕБСургуулиудад “ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ЖИШИГ СУРГУУЛЬ” байгуулах ажил тусгагдсаны

ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БОЛОН ЖИШИГ СУРГУУЛЬ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД БАГШ НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
2 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

“ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БОЛОН ЖИШИГ СУРГУУЛЬ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД БАГШ НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. /2019-10.23-10.24/ Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 270 дугаар тушаалаар батлагдсан “ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛАЛ”-ын хөтөлбөрийн 2018-2019 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилтын хүрээнд БСШУЯ, ХНХЯ, МХЕГазартай хамтран ЕБСургуулиудад “ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ЖИШИГ СУРГУУЛЬ” байгуулах ажил тусгагдсаны