12 сарын мэдээ
4 долоо хоног-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Аудитын дүгнэлтийн 2017 оны хагас жилийн биелэлт
7 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Auditiin-zovlomjiin-bielelt-2017 оны хагас

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 04-Р САРЫН МЭДЭЭ
9 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Баланс
11 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Төсвийн өөрчлөлт
11 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Хяналт шалгалтын үнэлгээ 2017
11 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Төсвийн гүйцэтгэлийн 03-р сарын мэдээ
11 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Төсвийн гүйцэтгэлийн 02-р сарын мэдээ
11 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

2-р сарын