Аудитын дүгнэлтийн 2017 оны хагас жилийн биелэлт
2 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Auditiin-zovlomjiin-bielelt-2017 оны хагас

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 04-Р САРЫН МЭДЭЭ
4 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Баланс
6 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Төсвийн өөрчлөлт
6 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Хяналт шалгалтын үнэлгээ 2017
6 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Төсвийн гүйцэтгэлийн 03-р сарын мэдээ
6 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Төсвийн гүйцэтгэлийн 02-р сарын мэдээ
6 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

2-р сарын

Төсвийн гүйцэтгэлийн 01 сарын мэдээ
6 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

MEDEE-1-SAR1

Байгууллагын 2017 оны төсөв
9 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй