Байгууллагын 2017 оны 06-р сарын мэдээ
2 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Байгууллагын 2017 оны 04-р сарын мэдээ
2 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Авилгын эсрэг төлөвлөгөө 2017 он
2 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Байгууллагын дотоод сургалтыг зохион байгууллаа.
2 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Байгууллагын дотоод сургалтын хуваарийн дагуу мэргэжилтэн Д.Оюунсайхан Төрийн албаны тухай хуулийн хүрээнд сургалт зохион байгууллаа. 2017. 05.10

Аудитын дүгнэлтийн 2017 оны хагас жилийн биелэлт
2 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Auditiin-zovlomjiin-bielelt-2017 оны хагас

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 06-Р САРЫН МЭДЭЭ
2 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

MEDEE 6 sar 001 MEDEE 6 sar 002 MEDEE 6 sar

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 05-Р САРЫН МЭДЭЭ
2 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Байгууллагын дотоод сургалтын хуваарийн дагуу мэргэжилтэн Н.Туяа сургалт зохион байгууллаа.
2 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Байгууллагын дотоод сургалтын хуваарийн дагуу мэргэжилтэн Н.Туяа Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хүрээнд сургалт зохион