ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН АЖИЛТНУУДЫН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА
3 долоо хоног-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН АЖИЛТНУУДЫН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА             9.Та ажлаа хэвийн явуулахад шаардагдах наад захын техник хэрэгслүүдээр бүрэн хангагдаж чадаж байна. уу?   Хангалт сайтай Боломжийн Хангалт муу принтер 2 3 2 Бичгийн цаас хэрэгсэл 2 5 0 Ширээ, сандал 5 2

Авилгын эсрэг төлөвлөгөө 2017 он
11 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Байгууллагын дотоод журам /2017/
1 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Ажлын байрны тодорхойлолт
2 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй