Тендэрийн урилга
1 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

11-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
1 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

2018 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
1 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Худалдан авах ажиллагаа 2018
1 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Худалдан авах ажиллагаа
2 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

2018 оны батлагдсан төсөв
2 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ, ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
2 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ                                  2017 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр                                          Улаанбаатар хот

Говьсүмбэр аймгийн Залуучуудын хөгжлийн дэмжих дэд хөтөлбөр
2 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨР 2018-2020 он НЭГ. Нийтлэг үндэслэл “Монгол улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”, Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр,  Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийг дэмжсэн бодлого үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ гэж тусгасан. Монгол улсын